Uitkering en bijverdienen

Verschillende uitkeringen en bijverdienen

Uitkeringen, regelingen en toeslagen ondervinden gevolgen van verdiensten uit werkzaamheden. Welke gevolgen dit zijn hangt af van het soort regeling en de hoogte van de verdiensten. De hoogte en duur van een uitkering wordt beïnvloed door bijverdiensten. Gewijzigde omstandigheden moeten altijd gemeld worden om geen problemen te krijgen met de uitkerende instantie. Zij kunnen je verder informeren over de regelgeving en gevolgen voor je uitkering. 

Onderstaande regels betreft alleen algemene informatie. Raadpleeg altijd eerst de eigen uitkerende instantie om problemen te voorkomen.  

WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

De WIA uitkering bestaat in eerste instantie uit een WGA-uitkering (tijdelijk) of een IVA-uitkering (langdurig). De looptijd van de WGA-uitkering duurt tot het einde van de opgebouwde WW-periode. Hiervoor maakt het percentage arbeidsongeschiktheid niet uit, als het maar hoger ligt dan 35%. Je mag bijverdienen met een WIA-uitkering, dat wordt zelfs gestimuleerd. Van elke euro die je verdient, mag je 30% behouden. Bijverdiensten moet je binnen één week melden aan het UWV, ook al gaat het om een klein bedrag. Het UWV bepaalt of er gevolgen zijn voor de WIA uitkering en het vermogen om te werken. 

Een onderneming starten vanuit de WIA

Het is mogelijk om zelfstandig ondernemer te worden vanuit de WIA. Overleg vooraf altijd met je coach van het UWV om problemen te voorkomen. Je inkomsten worden verrekend met je uitkering, ook als ondernemer mag je 30% houden. Verdien je langer dan een jaar meer dan 65% van je verdiencapaciteit, dan ga je mogelijk uit de WIA. Voor het bepalen van je verdiensten kijkt het UWV naar je fiscale winst. De belastingdienst bepaalt dit door het vaststellen van je omzet min de directe kosten om deze omzet te behalen. De FOR (fiscale oudedagsreserve) wordt hier niet in meegenomen. Na het bepalen van je fiscale winst, gaat het UWV ervan uit dat je ondernemersvoordelen krijgt. Hiervoor moet de belastingdienst je wel als ondernemer erkennen, anders gaan de voordelen aan je neus voorbij! Van die voordelen wil het UWV ook 30% incasseren. Hou er rekening mee dat je een behoorlijk bedrag moet terugbetalen en reserveer hiervoor geld op je zakelijke rekening. 

TIP: om voor de startersaftrek in aanmerking te komen moet je minimaal 1225 uur aan je onderneming besteden. Als je arbeidsongeschikt bent, dan geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per jaar. Houd je uren goed bij, niet alleen de directe (declarabele) uren, maar ook de indirecte uren voor bijvoorbeeld administratie, reistijd en acquisitie. 

WAO (wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Verdienen en bijverdienen is altijd toegestaan bij een WAO uitkering. De inkomsten moeten wel altijd meteen gemeld worden. Het UWV kan vervolgens bepalen of de inkomsten gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.

 WW (werkloosheidswet)

Een WW-uitkering is tijdelijk en bedoeld om de periode tot een nieuwe baan te overbruggen. Alle (bij)verdiensten moeten meteen gemeld worden en kunnen gevolgen hebben voor de WW-uitkering. Wie na 1 juli 2015 in de WW terechtgekomen is, mag een hoger bedrag aan bijverdiensten behouden dan mensen die onder de oude regels vallen. 30% van het verdiende bedrag mag zelf behouden worden onder de nieuwe regels.   

Wajong (wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) via het uwv

De Wajong is de afgelopen jaren een aantal keren veranderd, met grote gevolgen voor de aanspraak op een uitkering. Er zijn verschillende regelingen van toepassing, met andere regels rondom werken. Overleg altijd met het UWV als je denkt dat je werkzaamheden kunt doen. Wijzigingen moeten binnen één week aan het UWV doorgegeven worden.

 

ANW (algemene nabestaandenwet)

De Anw heeft verschillende bedragen en vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn. De eerste €762.30 worden volledig vrijgelaten en tellen niet mee bij de hoogte van de uitkering. Het verdiende bedrag dat hierboven komt wordt voor 2/3 op de uitkering in mindering gebracht. Bij verdiensten boven €2.488,67 vervalt het recht op de Anw-regeling.

 

Lotus flower
Lotus: symbool voor moeilijke omstandigheden, de aanhouder wint!

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van werk. Zo wil men de arbeidsmarkt toegankelijker maken. De Participatiewet voegt de volgende 3 wetten samen in een nieuwe regeling.  

 

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Met een indicatie kon men voorheen in aanmerking komen voor een plekje in bijvoorbeeld een Sociale Werkplaats. Hierin heeft al langere tijd een afbouw plaatsgevonden. Er worden vanaf 2015 geen nieuwe mensen meer toegelaten bij de sociale werkplaatsen. Gemeenten hebben wel de verplichting om beschutte werkplekken aan te bieden. Daarnaast zijn er veel plekken waar mensen werken als een vorm van dagbesteding. Deze voorziening valt ook onder de gemeente, onder de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)


Gedeeltelijk:  Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 
De mensen die vóór 2015 een Wajong uitkering hadden blijven hiervoor onder het UWV vallen. Als er een herkeuring plaatsvindt blijft diegene toch bij het UWV. Ook Wajongers die 100% arbeidsongeschikt zijn vallen onder het UWV. Alle overige personen vallen  vanaf 1 januari 2015 onder de gemeente.


WWB (wet werk en bijstand) is nu de Participatiewet 

De bijstand vult eigen inkomsten aan, tot aan het normbedrag dat van toepassing is. Hoe hoger de eigen verdiensten zijn, hoe lager het door de gemeente verstrekte bedrag. Als je 27 jaar of ouder bent dan kan er een vrijlatingsregeling van toepassing zijn. Je mag dan 6 maanden lang 25% van je inkomsten behouden, met een maximum van €198 per maand. Voor 2 personen met bijstand, geldt het bedrag per persoon. Je mag dan dus €396 zelf houden. Als je jonger bent dan 27 jaar dan worden alle bijverdiensten verrekend met het uitgekeerde bedrag. Voor alleenstaande ouders met jonge kinderen gelden aparte regels. Alle inkomsten moeten direct doorgegeven worden aan de gemeente. Op niet doorgeven van inkomsten staat een sanctie, zoals het verminderen of stopzetten van de bijstand. 

 

Online bijverdiensten

Als je iets extra’s wilt verdienen, geeft de aanmelding bij spaar-, cashback- en enquête programma’s een leuke aanvulling op je inkomen. Iedereen mag zich aanmelden, ook al heb je beperkingen. Veel programma’s geven een bonus bij aanmelding, waardoor je meteen begint met sparen.

 

Tip producten testen!

 

Test zelf producten, vaak mag je ze gratis houden of met een korting aanschaffen. Test bijvoorbeeld voedingsmiddelen of verzorgingsproducten. Deze producten mogen uiteraard behouden worden. Je kunt je ook aanmelden om een product te winnen. Wekelijks worden nieuwe producten weggegeven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *